Caută
  • Alexandra Bejan

2. ETAPA DESCOPERIRE

Obiectivul: CERCETAREA ȘI DETERMINAREA CRITERIILOR BENEFICIARILOR ÎNAINTE DE PROIECTARE Serviciile de proiectare conceptuală variază în funcție de complexitatea unui proiect și de experiența beneficiarilor. Ce faze parcurgem in Etapa de Desoperire ? PROGRAMAREA Programarea constă în stabilirea și documentarea cerințelor pentru proiectul dumneavoastră, inclusiv: obiectivele dumneavoastră de proiectare, camere sau spații dorite, dimensiunile camerelor, relațiile dintre spațiile și relațiile cu situl. ANALIZA BUGETULUI

Bugetul ar trebui să estimeze atât costurile principale, cât și cele secundare. Costurile principale sunt legate de construcție - material, forță de muncă, cheltuielile generale. Costurile secundare sunt cele care nu au legătură cu construcția: design, inginerie, finanțare și taxe legale și alte cheltuieli înainte și după construcție. De asemenea, este important să evaluăm dacă bugetul este adecvat pentru a finaliza proiectul.


DEZVOLTAREA PROGRAMULUI

Câțiva factori ce contribuie la programul proiectului:

+Programul beneficiarilor (al dumneavoastră)

+Capacitatea de decizie a beneficiarilor (poate sunteți genul de persoană care vă decideți pe loc sau poate aveți nevoie de timp si informații suplimentare)

+Programul arhitectului

+Programul echipei noastre

+Programul consultanților din proiect (ingineri de instalații, furnizori diverși)

+Complexitatea proiectului

+Disponibilitatea echipei de construcție


Datorită diverșilor factori, vom ajusta continuu programul pe tot parcursul proiectului.


ANALIZA CADRULUI LEGISLATIV

Orașele și regiunile specifice au diferite seturi de reguli care guvernează multe aspecte ale proiectului. Experiența AB.A în cercetarea și înțelegerea legislației este esențială pentru prevenirea erorilor costisitoare. RELEVEU Majoritatea remodelărilor sau proiectelor interioare pentru locuințele existente necesită planșe tehnice a ceea ce este construit. Preluam proiectul (digital sau pe suport fizic) de la arhitectul dumneavoastră sau măsurăm și creăm desene ale clădirii dumneavoastră pentru a le folosi ca bază pentru a dezvolta noul design. ANALIZA SITULUI

Suntem sârguincioși când vine vorba de analiza sitului. Un design excelent provine din relația unei clădiri cu situl său, așa că analizăm mai multe aspecte printre care: vederi, soare, teren, acces și distracție, (sau, in cazul unui proiect de design interior, preluam aceasta parte de la arhitectul dumneavoastră).

2 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Obiectiv: SE EXPLOREAZĂ DIFERITE CONCEPTE. SE PREZINTĂ OPȚIUNILE ȘI SE ALEGE VARIANTA PREFERATĂ DE CĂTRE CLIENT. ÎNCEPEREA CONCEPTULUI Proiectarea schematică începe într-o formă brută ca schițe, stu